Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Kliniczne zastosowanie masażu w terapii botulinowej

Kliniczne zastosowanie masażu w terapii botulinowej

nr 1(6)
Luty -Kwiecień 2004

Kliniczne zastosowanie masażu w terapii botulinowej

Słowa kluczowe: masaż leczniczy, toksyna botulinowa,
masaż w terapii przeciwstarzeniowej

Autorzy omawiajš możliwoœci wykorzystania specjalistycznych masaży w
terapii przeciwstarzeniowej. Artykuł dotyczy optymalnego zastosowania
terapeutycznego masażu podczas terapii toksynš botulinowš. Masaż tkanek
miękkich przedłuża pozytywny efekt działania botuliny w terapii
przeciwzmarszczkowej.

Clinical use of massage in botulinum toxin therapy

Key words: therapeutic massage, botulinum toxin,
massage in anti-aging therapy

Authors described possibilities of aplication specialistic massages in
anti-aging therapy. Article concerns an optimal application of
therapeutic massage during botox therapy. Soft tissues massage extends
positive effect of botulinum toxin (botox) used in anti-wrinkly therapy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku