Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Diagnostyka kliniczna cellulite (II)

Diagnostyka kliniczna cellulite (II)

nr 1(6)
Luty -Kwiecień 2004

Diagnostyka kliniczna cellulite (II)

Słowa kluczowe: panikulopatia, niewydolnoœć żylna,
objawy kliniczne, diagnostyka

W artykule została omówiona diagnostyka kliniczna
panikulopatii. Zwrócono uwagę na prawidłowš anamnezę.
Omówiono kolejne etapy oceny stanu pacjenta:
antropometrycznš, wydolnoœci fizycznej i postawy ciała,
flebolimfologicznš, hematochemicznš, ocenę tkanki
podskórnej. Dla ustalenia diagnozy istotne jest poszukiwanie
objawów zastoju lub/i przewlekłej niewydolnoœci żylnej
kończyn dolnych. Jakiekolwiek oznaki obecnoœci panikulopatii powinny
być wskazaniem do badań instrumentalnych. W dalszej kolejnoœci autor
przedstawia poszczególne objawy kliniczne, z
przyporzšdkowaniem każdemu z nich danych histomorfologicznych, oraz
diagnostykę instrumentalnš.

Cellulite - clinical diagnostics (II)

Key words: panniculopathy, venous insufficiency,
clinical symptoms, diagnostics

The author is discussing clinical diagnostics of panniculopathy. Proper
history taking was underlined. Following stages of patient's status
were presented: anthropometric, physical efficiency and posture,
phlebo-lymphoid, hae-matochemical and subcutaneous tissue valuation.
For proper diagnosis there is essential to find symptoms of venostasis
and/or chronic venous insufficiency of lower extremities. Any symptoms
indicative that panniculopathy is present are an indication to other
instrumental investigations.Further, author is presenting each clinical
symptom together with corresponding histomorphic data and instrumental
diagnostics.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku