Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Modelowanie piersi za pomocą "użelowanej" autologicznej tkanki tłuszczowej: 10 lat obsewacji

Modelowanie piersi za pomocš
„użelowanej” autologicznej tkanki tłuszczowej: 10
lat obserwacji

nr 1(6)
Luty -Kwiecień 2004

Modelowanie piersi za pomocš
„użelowanej” autologicznej tkanki tłuszczowej: 10
lat obserwacji

Technika przeszczepiania autologicznej tkanki
tłuszczowej do piersi została udoskonalona przez dodanie żelu
uzyskanego z płytek krwi. Tkankę tłuszczowš otrzymywano za pomocš
liposukcji z użyciem techniki strzykawkowej. Uzyskano w ten
sposób zadowalajšce powiększenie piersi u 65 pacjentek
badanych w okresie 10 lat. Œrednia iloœć zachowanego przeszczepu
wynosiła 73%. Nie zanotowano przypadku rozlanego stwardnienia piersi, a
większoœć pacjentek była zadowolona z wyniku leczenia. Powikłania
obejmowały wybroczyny na niewielkim obszarze oraz tworzenie się
rozstępów skórnych.

Technika ta stała się użytecznym narzędziem wœród metod
powiększania piersi i jest zabiegiem z wyboru dla kobiet,
które nie wyrażajš zgody na zastosowanie
implantów silikonowych.

Breast Contouring with „Gelled”
Autologous Fat: A 10-Year Update

The method of autologous fat transfer to the breast has
been improved by addition of a platelet gel. The fat is obtained during
tumescent liposuction using the syringe method. This resulted in a
pleasing augmentation in 65 cases studied over a ten year period. The
average retention of the transplant was 73%. The majority of these
patients have been pleased with their augmentation and there have been
no incidents of diffuse firmness

of the breasts. Complications have included small areas of ecchymosis
and the development of striae. This technique has become a useful
addition to the breast augmentation armamentarium and is the procedure
of choice for patients who prefer not to have silicone implants.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku