Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Wibroliposukcja: modelowanie tkanki tłuszczowej z udziałem sprężonego powietrza

Wibroliposukcja: modelowanie tkanki tłuszczowej z
udziałem sprężonego powietrza

nr 4(5)
Listopad 2003 -Styczeń 2004

Wibroliposukcja: modelowanie tkanki tłuszczowej z
udziałem sprężonego powietrza

Wibroliposukcja jest artystycznš technikš liposukcji i
lipomodelowania, stworzonš w Belgii, a zaprezentowanš po raz pierwszy w
paŸdzierniku 1997 roku. Ten wibropneumatyczny system używa specjalnych
kaniuli o œrednicy 3 i 5 mm oraz różnej długoœci. Przepływ
powietrza przez maszynę (Euromi, Belgia) odbywa się na zasadzie
ruchów, które pozwalajš na lizę tkanki
tłuszczowej i aspirację zemulgowanego tłuszczu. Bazujšc na
doœwiadczeniach z różnymi typami technik liposukcyjnych,
autor stwierdza, że ten rodzaj liposukcji jest o wiele mniej
traumatyczny dla pacjenta, charakteryzuje się mniejszš iloœciš
wylewów krwawych, mniejszymi obrzękami, a tym samym
krótszym okresem rekonwalescencji.

Vibroliposuction: Liposuction/Liposculpture Assisted by
Compressed Air

Vibroliposuction, the state of the art in techniques of
liposuction/liposculpture, was invented in Belgium and presented for
the first time in October, 1997. This vibropneumatic system uses
special cannulas between 3 and 5 mm wide and of different lengths. The
passage of the air through the machine (Euromi, Belgium) induces
movements that permit lysis of the adipose tissue and aspiration of the
emulsified fat. Based on experience with various liposuction
techniques, the author concludes that this kind of liposuction is much
less traumatic for the patient, causes fewer hematomas, less swelling,
and thus brings about a quicker recovery.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku