Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Diagnostyka kliniczna cellulite (I)

Diagnostyka kliniczna cellulite (I)

nr 4(5) Listopad 2003 -Styczeń 2004

Diagnostyka kliniczna cellulite (I)

Słowa kluczowe: panikulopatia, niewydolnośćżylna, objawy kliniczne, diagnostyka
W artykule została omówiona diagnostyka kliniczna panikulopatii.
Zwrócono uwagę na prawidłową anamnezę. Omówiono kolejne
etapy oceny stanu pacjenta: antropometryczną, wydolności fizycznej i
postawy ciała, flebolimfologiczną, hematochemiczną, ocenę tkanki
podskórnej. Dla ustalenia diagnozy istotne jest poszukiwanie
objawów zastoju lub/i przewlekłej niewydolnościżylnej kończyn
dolnych. Jakiekolwiek oznaki obecności panikulopatii powinny być
wskazaniem do badań instrumentalnych. W dalszej kolejności autor
przedstawia poszczególne objawy kliniczne, z przyporządkowaniem
każdemu z nich danych histomorfologicznych, oraz diagnostykę
instrumentalną.

Cellulite - clinical diagnostics (I)

Key words: panniculopathy, venous insufficiency, clinical symptoms, diagnostics
The author is discussing clinical diagnostics of panniculopathy. Proper
history taking was underlined. Following stages of patient's status
were presented: anthropometric, physical efficiency and posture,
phlebo-lymphoid, haematochemical and subcutaneous tissue valuation. For
proper diagnosis there is essential to find symptoms of venostasis
and/or chronic venous insufficiency of lower extremities. Any symptoms
indicative that panniculopathy is present are an indication to other
instrumental investigations. Further, author is presenting each
clinical symptom together with corresponding histomorphic data and
instrumental diagnostics.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku