Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Hormonalna terapia zastępcza a patologia skóry

Hormonalna terapia zastępcza a patologia skóry

nr 4(5)
Listopad 2003 -Styczeń 2004

Hormonalna terapia zastępcza a patologia skóry

Słowa kluczowe: hormonalna terapia zastępcza, metabolizm
skóry

W badaniach w zakresie nauk podstawowych wykazano,że skóra
jest narządem zależnym od hormonów sterydowych,
szczególnie od estrogenów i
androgenów. Dane epidemiologiczne dotyczące klinicznych
aspektów zależności skóry od sterydowych
hormonów płciowych są jednak relatywnie skąpe.O zależności
skóry od sterydowych hormonów płciowych świadczy
obecność receptorów dla estrogenów oraz aktywność
aromatazy i 17b-hydroksysteroidowej dehydrogenazy - enzymów
biorących udział w metabolizmie estrogenów i
androgenów. W związku z powyższym utrata
estrogenów związana z przekwitaniem u kobiet będzie
upośledzała efektywność procesów naprawy skóry,
metabolizm skóry właściwej, przepływ krwi w naczyniach
skóry, będzie powodowała utratę włosów. Wykazano
wysoce pozytywny wpływ hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) na
powstawanie i gojenie się troficznych owrzodzeń podudzi. W wielu
badaniach wykazano, że HTZ zwiększa zawartość wody w skórze.
Wykazano też, że HTZ powoduje wzrost kolagenu w skórze i
grubości skóry u kobiet po menopauzie. Efekt ten był
najwyraźniejszy przy wczesnym rozpoczęciu HTZ. Ubytki kolagenu mogą być
korygowane przez podawanie estrogenów. Badania obserwacyjne
wykazały, że estrogeny podawane po menopauzie powodują znaczący spadek
liczby zmarszczek i suchości skóry. Stwierdzono, że HTZ u
niepalących powoduje znaczący spadek liczby zmarszczek; brak tego
efektu u palących. Estrogeny zmniejszają rozciągliwość skóry
twarzy. Związek pomiędzy estrogenami a utratą włosów nie
jest definitywnie wyjaśniony - dokładna rola HTZ wymaga dalszych badań.

Sex hormones and skin pathology

Key words: hormone replacement therapy, skin metabolism

In many researches originating from basic field of science there was
indicated that skin depends on steroid hormones - especially estrogens
and androgens. Epidemiological data respecting clinical aspects of
skin's dependence on sex steroid hormones are still relatively poor.
Actually the presence of estrogen receptors and activity of aromatase
and 17b-hydroksysteroid dehydrogenase - enzymes taking part in
androgens and estrogens' metabolism proves that dependence. Therefore
lack of estrogens related to menopause will decrease an efficacy of
skin reconstructive processes, skin's metabolism, blood flow in dermal
vessels and will cause hair loss.It was proved that hormonal
replacement therapy (HRT) has a highly positive influence on healing of
lower legs' trophic ulcerations. In many works researchers showed that
HRT is causing an increase of skin's collagen and skin thickness
between women in postmenopausal period. This effect was a most visible
after early start of HRT. Lack of collagen can be corrected by dosing
estrogens. Scientific observations showed that estrogens taken after
menopause are causing a significant decrease in wrinkles number and
skin dryness. It was also proved that HRT causes

decreased number of wrinkles between non smokers; between smokers this
effect wasn't seen. Also, estrogens are decreasing facial
extensibility. Dependence between estrogens and hair loss is not
definitely proved Đ a precise role of HRT requires future research.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku