Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Korekcja okolicy jarzmowej za pomocą materiałów niepermanentnych

Korekcja okolicy jarzmowej za pomocš
materiałów niepermanentnych

nr 3(4)
Sierpień-PaŸdziernik 2003

Korekcja okolicy jarzmowej za pomocš
materiałów niepermanentnych

Artykuł przedstawia anatomię i topografię okolicy
jarzmowej oraz metody i techniki jej powiększania przy użyciu
materiałów czasowych: oczyszczonego kolagenu bydlęcego
zmieszanego z glutaraldehydem, kwasu hialuronowego oraz żelu alkoholu
poliwinylowego. Wykorzystywane substancje pozwalajš na pełnš modulację
okolicy podlegajšcej korekcji, a cały proces jest łatwo akceptowany
przez pacjenta, podczas gdy zabiegi chirurgicznego powiększenia okolicy
jarzmowej mogš wywoływać lęk i niepewnoœć. Przedstawiono także
statystykę wykonanych zabiegów wraz z przykladami.

Correction of zygomatic region by nonpermanent materials

The article describes anatomy and topography of
zygomatic region and methods and techniques to increase them using
nonpermanent materials like purified bovine collagen mixed with
gluteraldehyde, hialuronic acid and gel of the polyvinyl alcohol. These
substances permit to fully modulate corrected area and whole process is
easily acceptable by patient. In a meantime surgical in order to
increase zygomatic region are causing fear and anxiety. Authors
presented also statistics of performed operations together with
examples.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku