Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Zwalczanie wolnych rodników - prewencja, którą należy stworzyć

Zwalczanie wolnych rodników - prewencja,
którą należy stworzyć

nr 2(3)
Maj-Lipiec 2003

Zwalczanie wolnych rodników - prewencja,
którą należy stworzyć

Większość mechanizmów starzenia się
organizmu oraz wiele chorób związanych jest ze
„stresem oksydacyjnym” - całością
procesów utleniających, zachodzących przy
współudziale tzw. wolnych rodników i prowadzących
do bezpośredniego lub pośredniego uszkodzenia komórek. W
organizmie niezbędna jest równowaga między wytwarzaniem
rodników a poziomem obrony przeciwutleniającej. Obronny
system enzymatyczny komórki potrzebuje wsparcia ze strony
substancji dostarczanych z zewnątrz (polifenole, bioflawonoidy,
niektóre mikroelementy, enzymy i witaminy). Ich domniemany
lub wykazany niedobór powinien być korygowany
głównie przez odpowiednią dietę, a dopiero potem przez
suplementację. Istnieje możliwość określenia rozmiaru szkód
biologicznych spowodowanych przez wolne rodniki dzięki ocenie obecności
pewnych produktów metabolizmu. Można dokonać tego za pomocą
„d-ROMs test”. Jest to test spektrometryczny,
pozwalający na wyodrębnienie we wzorcu biologicznym (np. surowicy)
koncentracji niektórych typów ROM
(głównie nadtlenków wodoru). Test okazał się
pmocny przy wyodrębnianiu osób narażonych na
szczególne ryzyko stresu oksydacyjnego oraz dla oceny
efektywności terapii przeciwutleniającej. Może on być niezwykle
przydatny w niemal wszystkich specjalnościach współczesnej
medycyny.

Fighting free radicals - prevention to be created

Most of the aging mechanisms and diseases is linked to
oxidative stress - all oxidative procedures using free radicals a
leading to direct or indirect cell damage. In human body a balance is
needed between production of radicals and a level of antioxidative
defense.An enzymatic defensive system needs a support from all kinds of
external substances (polyphenoles, bioflavonoides, some microelements,
enzymes and vitamines). Their suspected or proved deficit should be
corrected mainly by proper diet, and then by supplements. There is a
possibility to evaluate a size of biological damages measuring a level
of some metabolism products. This measuring is done using d-Rom test.
This is a spectrometric test allowing to separate some types of ROM
(mainly hydrogen peroxide) in biological pattern (e.g., serum). This
test is very useful to isolate people with high risk of oxidative
stress and to estimate an efficacy of antyoxidative therapy. This
procedure can be extremely useful in almost all specialties of modern
medicine.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku