Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Hiperandrogenizm w aspekcie medycyny estetycznej

Hiperandrogenizm w aspekcie medycyny estetycznej

nr 2(3)
Maj-Lipiec 2003

Hiperandrogenizm w aspekcie medycyny estetycznej

Androgeny wywierajš wpływ na fizjologię
mieszków włosowych i gruczołów łojowych. Przy ich
nadmiarze lub zwiększonej wrażliwoœci receptorów
androgenowych na ich działanie może dojœć do rozwinięcia się
objawów androgenizacji. Hirsutyzm, tršdzik oraz łysienie
androgenowe to najczęstsze skórne manifestacje
hiperandrogenizmu, czyli nadmiaru androgenów.

Hiperandrogenizm może mieć wiele przyczyn, tak pochodzenia jajnikowego
(np. zespół wielotorbielowatych jajników), jak i
nadnerczowego (wrodzony przerost nadnerczy spowodowany blokami
sterydogenezy nadnerczowej). Precyzyjna diagnostyka w tych przypadkach
jest istotna ze względu na dobór odpowiedniej teapii. Celem
leczenia hiperandrogenizmu jest usunięcie zaburzeń hormonalnych,
współistniejšcych zaburzeń metabolicznych oraz
kosmetycznych. Obecnie w terapii hiperandrogenizmu zastosowanie
znalazły doustne leki antykoncepcyjne, octan cyproteronu,
spironolakton, analogi gonadoliberyny o przedłużonym działaniu,
ketokonazol, flutamid, finasteryd, deksametazon oraz tiazolidinediony i
metformina - leki poprawiajšce wrażliwoœć tkanek na insulinę.

Hyperandrogenism in the aspect of aesthetic medicine

Androgens may influence hair and sebum follicles
physiology. Androgen excess or increa-sed sensitivity of androgen
receptors to their action may lead to development of some symptoms.
Hirsutism, acne and alopecia are the most frequent skin manifestations
of hy-perandrogenism.

Hyperandrogenism may be caused by some heterogeneous reasons of ovarian
(polycystic ovary syndrome) as well as adrenal (congenital adrenal
hyperplasia) origin. Precise diagnosis in those cases is very
important, because of the fact of selection of proper treatment. The
aim of hyperandrogenism therapy is the treatment of hormonal,
coexisting metabolic and cosmetic disturbances. Currently in
hyperandrogenism treatment oral contraceptive pills, cyproterone
acetate, long-actin gonadoliberin analogues, ketoconazol, flutamide,
finasteride, dexamethasone and thiasolidinediones/metformin are used.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku