Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Zabieg odmłodzenia skóry laserem nieablacyjnym: kliniczny i histologiczny follow-up

Zabieg odmłodzenia skóry laserem
nieablacyjnym: kliniczny i histologiczny

nr 2(3)
Maj-Lipiec 2003

Zabieg odmłodzenia skóry laserem
nieablacyjnym: kliniczny i histologiczny follow-up

Starzenie się skóry wywołuje zmiany we
włóknach kolagenu oraz w systemie mikrokršżenia. Dla poprawy
estetycznej tego biologicznego zjawiska wprowadzono wiele
zabiegów dermatochirurgicznych. Wœród nich
dominujšcym jest terapeutyczne użycie wysoko inwazyjnych
systemów, takich jak laser CO2. Alternatywnie coraz częœciej
stosowane sš nieablacyjne i - co za tym idzie - nieinwazyjne lasery.
Celem jest pobudzenie produkcji nowego kolagenu i czynników
angiogenetycznych, odpowiadajšcych za lepszš perfuzję skóry.
Autor oszacował klinicznš skutecznoœć terapeutycznš po 2 latach od
zastosowania nieablacyjnego lasera w grupie pacjentów oraz
okreœlił anatomiczne i strukturalne modyfikacje za pomocš kontroli
histologi-cznej. Kliniczne rozpoznanie poprawy plastycznoœci i
gładkoœci skóry jest zatem biologicznie uzasadnione.

Non-Ablative Laser Treatment in Skin Rejuvenation: Clinical and
Histological Follow-up

Skin aging causes an alteration in the collagen fibres
and in the microvasal system. Many dermosurgical procedures have been
proposed for an aesthetic improvement of this complex biological
phenomenon. Among these, the therapeutic laser approach has witnessed
the predominant use of highly invasive systems such as the ultrapulsed
CO2 laser. Alternatively, the use of non-ablative and therefore
non-invasive lasers has considerably increa-sed. These aim at fostering
the production of new collagen and angiogenetic factors, responsible
for a better skin perfusion. The Author assesses the clinical
therapeutic effectiveness after two years of non-ablative laser in a
group of patients, and the underlying anatomic and structural
modifications through the histological control. The clinically
recognisted improved skin plasticity and smoothness, are therefore
biological validated.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku