Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Farmakoterapia estetyczna a edukacja prozdrowotna

Farmakoterapia estetyczna a edukacja prozdrowotna

nr 1(2)
Luty 2003

Farmakoterapia estetyczna a edukacja prozdrowotna

W artykule dokonano przeglšdu niektórych leków w
aspekcie ich szkodliwoœci lub braku œcisłych wskazań lekarskich, ze
szczególnym uwzględnieniem okresu staroœci. Poruszono
zagadnienie tzw. Farmakoterapii estetycznej.

Aesthetic pharmacotherapy and prohealth education

Authors reviewed some medicines in the aspect of their toxicity or lack
of detailed medical indications especially among elderly people. An
issue of aesthetic pharmacotherapy was discussed.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku