Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Toksyna botulinowa w medycynie estetycznej

Toksyna botulinowa w medycynie estetycznej

nr 1(2)
Luty 2003

Toksyna botulinowa w medycynie estetycznej

Toksyna botulinowa typu A jest proteinš produkowanš przez Clostridium
Botulinum; jest w stanie zapobiec uwalnianiu acetylocholiny
przez zakończenia nerwowo-mięœniowe i powodować odwracalny paraliż
mięœnia poprzecznie pršżkowanego. Znane jest jej zastosowanie jako
lokalnego czynnika powodujšcego relaksację mięœni w licznych chorobach
neuromięœniowych. W końcu lat 80. pojawiły się pierwsze doniesienia
dotyczšce możliwoœci „kosmetycznego” użycia toksyny
botulinowej w niechirurgicznej eliminacji zmarszczek twarzy i
estetycznej poprawie wyglšdu postarzałej twarzy (odnerwienie
kosmetyczne). W artykule przedstawiono doœwiadczenie autorów
w korekcji zmarszczek twarzy.

Botulinic toxin clinical experience

Botulinic toxin type A (BTX-A) is a protein produced by Clostridium
Botulinum, able of preventing acetilcoline release at the
neuromuscular junction and of producing a reversible paralysis of the
striated musculature. Its employ as local myorelaxant is know in many
neuro-muscolar diseases. The first intuitions on the possibility of its
“cosmetic” use in the non-surgical elimination of
facial wrinkles and in the aesthetic improvement of the aged face
(“cosmetic denervation”) date back to the end of
‘80s. The author’s experience in the use of BTX-A
for the correction of facial wrinkles, as well as in more recent
application fields is reported here.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku