Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Lifting twarzy za pomocą nici Aptos

Lifting twarzy za pomocš nici Aptos

nr 1(2)
Luty 2003

Lifting twarzy za pomocš nici Aptos

Zmarszczki i bruzdy pojawiajšce się na twarzy m.in. na skutek
procesów starzenia się korygowano dotychczas za pomocš metod
chirurgicznych i, w niektórych przypadkach, innych,
niechirurgicznych technik laserowych (np. peelingi, fillery). Nowa
propozycja polega na umieszczaniu w podskórnej tkance
okolicy poddanej korekcji – okolica żwaczowa i żuchwowa
– polipropylenowej nici Aptos, biokompatybilnej, zaopatrzonej
na całej długoœci w małe zšbki, które wczepiajš się w tkankę
i utrzymujš skórę w nowym, okreœlonym położeniu. Opadanie
tkanek jest korygowane za pomocš 2-3 nici po każdej stronie, z dużš
naturalnoœciš i minimalnym traumatyzmem pooperacyjnym. Rezultaty
uzyskane przez dr Marlen A. Sulamanidze po okresie follow-up od 2
miesięcy do 2,5 roku od zabiegu wskazujš na pełne zadowolenie
pacjentów i brak objawów ubocznych. Użycie nici
Aptos jako nowej techniki w korekcji defektów estetycznych
twarzy i szyi wydaje się być bardzo obiecujšce.

Face lifting using Aptos threads

Wrinkles and creases appearing on the face because of aging process so
far were correctd using different then surgical procedures (peelings,
fillers). A new technique is using a polypropylene thread Aptos, which
is inserting subcutaneously in the corrected region like for instance
masseteric or mandibular. A thread is biocompatibile and has a little
processes which are wedging in a tissue and keeping skin in the new
position. Sagging tissues are corrected by 2-3 threads on both sides in
much more natural way and with minimal postoperative trauma. Results
accomplished by dr Marlen A. Sulamanidze after follow-up period of 2
months to 2,5 year after procedure are showing that patients are
completely satisfied and side effects are absent. Using Aptos threads
as a new technique in correction of aesthetical defects of face and
neck seems to be very promising.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku