Medycyna Estetyczna i Przeciwstarzeniowa - archiwum chronologiczne

Powrót do listy artykułów

Przyczynowe leczenie owrzodzenia żylnego podudzi. Metoda kriochirurgii

Przyczynowe leczenie owrzodzenia żylnego podudzi. Metoda
kriochirurgii

nr 1(2)
Luty 2003

Przyczynowe leczenie owrzodzenia żylnego podudzi. Metoda
kriochirurgii

Owrzodzenie żylne jest wiodšcym objawem w zaawansowanym stanie
przewlekłej niewydolnoœci żylnej. W pracy omówiono
patofizjologię owrzodzenia i leczenie przyczynowe oparte na eliminacji
nadciœnienia żylnego. Cel ten osišgamy poprzez zniszczenie żył
łšczšcych w okolicy owrzodzenia oraz usunięcie
współistniejšcych żylaków, likwidujšc tym samym
patologiczny, odwrócony przepływ krwi z układu głębokiego do
powierzchownego. Omówiono technikę kriostrippingu. Operowano
74 chorych, uzyskujšc pełne wygojenie owrzodzenia w 94%
przypadków po upływie 12 tygodni. Omówiono zalety
kriostrippingu w porównaniu z innymi metodami.

Casual treatment of ulceration venous. Cryosurgical
method

Ulceration venous is a prevailing symptom of most advanced stage of
protracted insufficiency of lower limb venous. Casual treatment of
venous ulceration relies on elimination of venous hypertension.
Therefore it is necessary to destroy all junctive veins in the
ulceratin neighborhood to stop pathological blood flow deep to
superficial vein system. The technique of cryostripping has been
described. 74 patients have been operated using that treatment. The
full healing of ulcer has been obtained in 94% of operated people. The
analysis of advantages of cryosurgical method in comparison with other
method has been performed.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku