Medycyna Estetyczna i Anti-Aging - archiwum chronologiczne

Kwartalnik poświęcony rozwijającej się dynamicznie medycynie estetycznej oraz profilaktyce zdrowotnej

Powrót do listy artykułów

Nobel... przenoszony drogą płciową

Narodziny kosmetyku  co dzieje się, zanim gotowy produkt trafi do naszych rąk? 

nr 1 (8) Luty-Kwiecień 2009

Nobel... przenoszony drogą płciową 

Zarówno HIV, jak i HPV to wirusy przenoszone przede wszystkim drogą płciową. Z roku na rok liczba zakażonych nimi osób drastycznie rośnie. Szacuje się, że nosicielami wirusa HIV jest dziś około 20 tysięcy Polaków, przy czym połowa nie jest tego świadoma. Natomiast jeden z wirusów HPV jest przyczyną raka szyjki macicy - na ten nowotwór codziennie umiera w Polsce średnio pięć kobiet. Te szokujące dane obrazują wagę osiąg-nięć nagrodzonych nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 2008 r. Tym razem 10 milionów koron szwedzkich zostało podzielone między trzech naukowców: odkrywcę roli wirusa brodawczaka ludzkiego HPV w powstawaniu raka szyjki macicy, Heralda zur Hausera, oraz Francoise Barre-Sinoussi i Luca Montagniera, francuskich naukowców, którzy pierwsi wyizolowali ludzki wirus zespołu nabytego braku odporności, czyli HIV.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku