Medycyna Estetyczna i Anti-Aging - archiwum chronologiczne

Kwartalnik poświęcony rozwijającej się dynamicznie medycynie estetycznej oraz profilaktyce zdrowotnej

Powrót do listy artykułów

Chińskie drogi do zdrowia - Magdalena Rogulska

Chińskie drogi do zdrowia - Magdalena Rogulska

nr 4 (7) Listopad 2008 - Styczeń 2009

Chińskie drogi do zdrowia 

Hipokrates uważał, że człowiek jest ściśle związany ze wszystkimi elementami natury. Twierdził, że leczyć powinno się chorego, a nie chorobę. Przed postawieniem diagnozy badał organizm pacjenta, obserwował jego zwyczaje i tryb życia, pytał o jego myśli i marzenia, badał sny. Szczególną uwagę zwracał na środowisko chorego - uwzględniał porę roku, wiatr, jakość wody. Niestety, wraz z rozwojem nauk medycznych, filozofia ojca zachodniej medycyny uległa zapomnieniu. Dzisiaj jedynymi, którzy konsekwentnie od kilku tysięcy lat leczą ?całego człowieka?, a nie tylko dotknięty chorobą narząd, są Chińczycy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku