Medycyna Estetyczna i Anti-Aging - archiwum chronologiczne

Kwartalnik poświęcony rozwijającej się dynamicznie medycynie estetycznej oraz profilaktyce zdrowotnej

Powrót do listy artykułów

Osteoporoza cichy wróg

Najprościej mówiąc, u podstaw osteoporozy leży obniżenie wytrzymałości kości, co powoduje łatwiejszą ich łamliwości. Częstość występowania tej choroby wzrasta z wiekiem, problemy rosną więc wraz ze zwiększającą się długością życia, zwłaszcza kobiet. Ze względu na swój zasięg i następstwa zalicza się ją do grupy schorzeń o znaczeniu społecznym, a będące jej efektem złamania pogarszają jakość życia i wpływają na umieralność.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku