Medycyna Estetyczna i Anti-Aging - archiwum chronologiczne

Kwartalnik poświęcony rozwijającej się dynamicznie medycynie estetycznej oraz profilaktyce zdrowotnej

Powrót do listy artykułów

Ile naprawdę mam lat? Czyli kalendarz a wiek biologiczny

Wzrastamy, dojrzewamy, osiągamy maksymalną sprawność – to pierwszy z podstawowych okresów naszego życia (bios, vita, life), który trwa do chwili uzyskania pełnej dojrzałości płciowej. Następny wiąże się ze stopniowym pogarszaniem funkcji komórek, wszystkich procesów fizjologicznych i czynności narządów, zmniejszaniem się zdolności do znoszenia obciążeń, stopniowym ograniczaniem funkcji życiowych. To następujące wraz z upływem czasu starzenie się. Jednak nie data urodzenia, nasz wiek metrykalny (chronologiczny) decyduje o prawdziwym stanie organizmu. Tak naprawdę liczy się wiek biologiczny (fizykalny); to on odzwierciedla rzeczywiste zaawansowanie procesu starzenia się i pokazuje, w jakim stadium życia naprawdę się znajdujemy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku