Medycyna Estetyczna i Anti-Aging - archiwum chronologiczne

Kwartalnik poświęcony rozwijającej się dynamicznie medycynie estetycznej oraz profilaktyce zdrowotnej

Powrót do listy artykułów

Uczucia i potrzeby

Czy znaleźliście się kiedyś w takim momencie swojego życia, w którym odczuliście błogość z powodu wzrastającej samoświadomości? Nieistotny przy tym jest jej zakres. Człowiek na kolejnych etapach dorosłości otwiera w swojej głowie furtki do wiedzy na temat tego, co mu wolno, z czego warto korzystać, aby o siebie dbać. Zwiększająca się świadomość dotyczy aspektów prawnych, społecznych, światopoglądowych, ale również, a może przede wszystkim – świadomości i umiejętności identyfikowania swoich potrzeb i związanych z nimi uczuć, w najbardziej nawet błahych sytuacjach dnia codziennego.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku